UFA Slot

การไม่ออกกำลังกาย ส่งผลร้ายต่อร่างกายอย่างคาดไม่ถึง

การออกกำลังกายนั้น เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า ส่งผลให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรง และในทางกลับกันการที่เราไม่ออกกำลังกายนั้น

ก็ส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นกัน นอกจากร่างกายจะไม่แข็งแรงแล้ว ยังมีโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ออกกำลังกายตามอีกด้วย นอกจากนี้ยังส่งผลร้ายในบางเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงอีกด้วย

ทำให้รูปร่างไม่ดี ไม่มีกล้ามเนื้อหากคุณเป็นคนที่ไม่ออกกำลังกาย แม้ว่าคุณจะทานอาหารได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการมากเท่าใด รูปร่างของคุณก็อาจจะยังดูไม่ดี เท่าคนที่ทานอาหารธรรมดาๆแต่ออกกำลังกายเป็นประจำเสียด้วยซ้ำ

นื่องจากผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำจะมีการสร้างกล้ามเนื้อซึ่งทำให้มีรูปร่างที่ดูดีกว่าไม่มีกล้ามเนื้อ ผู้ที่ไม่ออกกำลังกายนั้นหากทานมากไปก็จะทำให้อ้วน แต่ถ้าทานน้อยไปก็จะผอมไม่มีแรง แต่ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำปัญหาเรื่องนี้จะลดลง และมีรูปร่างที่ค่อนข้างสมส่วน

มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆแม้จะไม่ได้ส่งผลเรื่องนี้โดยตรง แต่มีการศึกษาพบว่า ผู้ที่ไม่ออกกำลังกายนั้นจะมีการตื่นตัวที่ต่ำลงกว่าปกติ การระมัดระวังตัวก็จะลดลง ปฏิกิริยาในการหลบเลี่ยงอันตรายก็ลดลง ส่งผลให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยกว่าผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ

UFA Slot

การเจริญเติบโตของร่างกายต่ำการออกกำลังกายนั้นช่วยทำให้การหลั่งโกรธฮอร์โมนดีขึ้น

การที่เราไม่ออกกำลังกายในวัยเด็กหรือวัยรุ่นทำให้ร่างกายเรานั้นเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ ส่งผลให้เราเตี้ยกว่าที่เราควรจะเป็น และในวัยทำงานก็ยังทำให้ร่างกายได้รับการซ่อมแซมได้ช้ากว่าผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ

มักมีปัญหา ด้านสภาพจิตใจ และสังคมคนที่ไม่ออกกำลังกายนั้น มีโอกาสเป็นผู้ที่เสพยาเสพติดมากกว่าผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ เนื่องจากการออกกำลังกายนั้น ช่วยให้เราผ่อนคลายจากความเครียด จึงไม่ต้องหันไปพึ่งพายาเสพติด ผู้ที่ออกกำลังกายนั้นจะมีอารมณ์ที่ปกติ ไม่ฉุนเฉียวได้ง่ายเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกาย

โอกาสเป็นโรคมากกว่าคนอื่นผู้ที่ไม่ออกกำลังกายเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคข้อต่อและกระดุก โรคระบบประสาทเสียสมดุล และโรคความดันสูง

มักมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นบางครั้งเรียกอาการแปลกๆเหล่านี้โดยรวม เรียกว่าโรคขาดการออกกำลังกาย เช่นอาการอ่อนเพลียแม้จะพักผ่อนเต็มที่ ง่วงในเวลากลางวัน นอนหลับยาก หน้ามืดได้ง่าย เหนื่อยง่าย ใจสั่น ระบบขับถ่ายไม่เป็นปกติ แพ้อากาศที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น

การที่เราไม่ออกกำลังกายนั้นส่งผลเสียต่อร่างกาย มากกว่าการที่เราจะมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงเท่าคนที่ออกกำลังกาย เพราะฉะนั้น เราควรหาเวลาว่างมาออกกำลังกายเสียบ้าง ควบคู่ไปกับการรักษาสุขภาพในแนวทางอื่นๆไปพร้อมๆกัน


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ locandapratodera.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated