ผู้ช่วยผบ.ตร. เยือนเวียดนามหารือเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ

ผู้ช่วยผบ.ตร. เยือนเวียดนามหารือเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. เปิดเผยว่า ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งกำหนดให้คู่ภาคีจะต้องแลกเปลี่ยนความชำนาญในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม โดยมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยดำเนินการของฝ่ายไทย และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นหน่วยดำเนินการ ของฝ่ายเวียดนาม

ประกอบกับนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งทวีความรุนแรง และก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นภัยต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก สมควรที่จะแสวงหาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านนั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมคณะ ประกอบด้วย พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รอง ผบช.ศ., พล.ต.ต.เขมรินทร์ หัสศิริ ผบก.ตท., พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ และ พ.ต.อ.พงษ์เดช คำใจสู้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เดินทางไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ระหว่างกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมบูรณาการการปฏิบัติในงานปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายงานปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ งานป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และงานตำรวจชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ

ผู้ช่วยผบ.ตร. เยือนเวียดนาม

พล.ต.ท.ประจวบ กล่าวว่า ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย ร่วมประชุมหารือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม ณ ห้องประชุมกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีคณะผู้แทนฝ่ายเวียดนาม ประกอบด้วย Mr.Dang Xiun Hong อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม, Mr.Chu Van Dzung รองอธิบดีกรมสอบสวน, Mr.Nguyen Vinh Long เจ้าหน้าที่กรมตรวจคนเข้าเมือง และ Mr. Ta Xuan Hung เจ้าหน้าที่กรมสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

โดยได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานความร่วมมือและบูรณาการการปฏิบัติ 7 ประการ คือความร่วมมือในการปราบปรามพนันออนไลน์ การฉ้อโกงออนไลน์ และ Cyber Crime การปราบปรามการลักลอบหลบหนี เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติ การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการจับกุมผู้กระทำผิด ตามหมายจับของตำรวจสากล การแลกเปลี่ยนข้อมูลการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ การยึดทรัพย์ และเส้นทางการลักลอบ การลำเลียงออกไปต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนตำรวจประสานงานระหว่างตำรวจไทยและตำรวจเวียดนาม

โดยให้มาประจำที่เวียดนามเพื่อประสานงานในกลุ่ม 3 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ลาว ไต้หวัน การประสานความร่วมมือ ช่องทางการติดต่อประสานการปฏิบัติระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยกับเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนามให้ใกล้ชิดมากขึ้น และการแลกเปลี่ยนในการฝึก ศึกษาอบรม เช่น ตำรวจเวียดนามส่งบุคลากรเข้ารับอบรมที่ รร.นรต.และการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ผลการหารือเป็นที่น่าพอใจ ทั้ง 2 ประเทศ พร้อมให้การสนับสนุนและปฏิบัติตามแนวทางการบูรณาการตามความตกลง

พล.ต.ท.ประจวบกล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ความสำคัญในการมุ่งแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทในทุกระดับ ทั้งการแสวงหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตามโครงการ“สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) เพื่อปราบปรามอาชญากรรมในประเทศ และการแสวงหาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานความมั่นคงของประเทศเพื่อบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทุกประเภท ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในภาพรวม ประชาชนมีความปลอดภัย สังคมมีความสงบเรียบร้อย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ locandapratodera.com

ufa slot

Releated